Dweilbend La Mar Komme  
'oe muzikaal zijn die manne

As Lamar Komme

 
Wij vinne ons eige netuurlek eel tngevoelig, ritme vast en mee spiekers ebbe me ok gin moeite mar oe dadde n'ander dr nar kekt en lustert da's wr wa d'anders

 

'oom - la mar komme - linkskes - prebleme - van alles wa - fotookes
nosemoos wepdiezijn

p